Nilai ringgit, USD & Sgd

Apakah impak kepada negara bila nilai Ringgit Malaysia jatuh berbanding dengan USD dan SgD? – NMH filepic

SgD